RING OSS - 08-124 106 39

Spolbil Stockholm

RING OSS - 08-124 106 39

Om oss

Om oss

Välkommen till Junnifast. Vi har lång erfarenhet av underhåll i och runt fastigheter och har varit verksamma sedan 1996.

Fastighetsunderhåll i Stockholm

Vi utför alla tjänster inom fastighetsunderhåll i Stockholm och Mälardalen. Vår affärsidé är att vara ett flexibelt företag med kundanpassade lösningar.

Förutom spolbil i Stockholm och Mälardalen erbjuder vi även:

  • Sugbil, rörinspektion, fräsning av ledning
  • Fastighetsförvaltning
  • Fastighetsskötsel
  • Besiktning av lekplatser
  • Stängsel- och staketservice
  • Utemiljöskötsel
  • Markarbeten
  • Snöröjning

Kontakta oss så hjälper vi er, oavsett om ni behöver lösa stopp i avlopp med en spolbil, rörinspektion, fräsning av ledning eller något av ovan angivna tjänster.

Om oss